​​​

Skip Navigation LinksExergi

​​

​​​​​​​Innovation og rådgivning i krydsfeltet

energieffektivisering, smart IT og forbrugerindsigt

Firmaet EXERGI er Göran Wilkes udviklingslaboratorium, hvor nye idéer udvikles og testes. Hvis de ser ud til at holde bliver det til koncepter som formidles via firmaet konsulentvirksomheden EXERGI Partners eller som selvstændige IT-projekter og firmaer, f.eks. IC-Meter, Energy Services og Solar-PV-Meters.

 

I de 6 år som EXERGI har eksisteret er der bl.a. udviklet nye idéer og koncepter om, 

  • Cloud-baseret fjerndiagnose af bygningers energiforbrug og indeklima – et bud på et frivlligt mærkningskoncept med flere trappetrin 
  • 'Dynamisk varmeregnskab' – et koncept for betaling af varme/komfort services, der giver lejerne incitament til at vælge et indeklima der har fokus på menneskets sundhed, bygnings sundhed og sundhed for miljøet 
  • Måle- og Cloud-konceptet IC-Meter der bl.a. understøtter ovenstående koncepter og introducerer idéen om at samle en bygnings data vedr. energi og indeklima i bygningens 'Balck Box' – for at sikre at en bygnings historie bliver gemt og samtidig gøre rådgivernes og entreprenørernes opgaver og dokumentation enklere 
  • 'Fjernvarme uden rør' – et koncept hvor fjernvarmeselskaberne sælger 'fjernvarme' i områder uden kollektiv forsyning, ved at stå for ejerskab og drift af små varmepumper der placeres hos kunderne. I konceptet indgår overvågning og styring af varmeforsyningen, men også analyser af bygningens energiforbrug og indeklima, jfr. ovenstående, 
  • Koncepter for energirenovering af eksisterende bygninger baseret på brugerinvolvering og ydelseskontrakter, således at ejerne/lejerne har garantier for at de får hvad de blive tilbudt 
  • Solar-PV-Meter – Cloud-tjeneste der analyser den faktiske ydelse af et solcelleanlæg, med vurdering af de enkelte anlægskomponenters effektivitet samt effekten af lokale skygger. Solar-PV-Meter leverer herudover timeprognoser for elproduktion i de kommende 48 timer ud fra lokale vejrprognoser

Kan fjerndiagnose og Big Data erstatte energikonsulentens energimærke-beregning?

Fortolkning af persondataloven I relation til udlejeres ret til at få adgang til indeklimamålinger

Energirenovering – skal vi nu garantere at regnestykkerne holder? 

IC-Meter - konceptet helt kort

Energy savings - contracts and measurements

IC-​Meter newsletter October 2015

IC-Meter nyhedsbrev September 2015

Fjernvarme uden rør

Dynamisk varmeregnskab - helt kort

Dynamisk varmeregnskab - rapport

Energistyrelsens rapport om Forretningskoncept for udbredelse af varmepumper i Område IV.

Indeklima-målinger – mennesker, bygninger og energi ressourceeffektiv fjerndiagnose

Energirenoveringer til den store guldmedalje

Solar-PV-Meter - avanceret analyseværktøj i "skyen" til at tjekke solcellers ydelse

Solar-PV-Meter-EU-PVSEC-2013 paper

Den digitale varmemester

Elbiler og "virtuelle" ladestandere

Elbilen - et IT-produkt der vil ændre vort syn på persontransport

Smart Grid og samspil med forbrugerne og digitale tjenester i hjemmet

Individuelle varmepumper og fleksibelt elforbrug - hvor ligger indtjeningsmulighederne

Smart Meter, Smart Grid og Smart Homes

Varmebesparelser i eksisterende huse - vision og incitament uden tilskud og tvungen opsparing

Esco til parcelhus - hvordan sikres kundens økonomi

Indeklima og dynamisk varmeregnskab

Nytænkning af energimærkning for bygninger

Få mere ud af de fje​rnaflæste energimålere 

Göran Wilke

gw@exergi.dk

+45 21 20 55 58

exergi.dk

Skype: goran.wilke

LinkedIn

CV

​CVR:
33501528​

EAN:

5790001966195

Se også:

IC-Meter.com
Exergi Partners