​​​

Skip Navigation LinksExergi

​​

​​​​​​​Innovation og rådgivning i krydsfeltet

energieffektivisering, smart IT og forbrugerindsigt

 

Jeg arbejder med rådgivning og konceptudvikling i krydsfeltet energieffektivisering, smart IT og forbrugerindsigt.
De ”rene” rådgivningsopgaver sker i regi af EXERGI Partners.

Mit eget firma EXERGI er derudover direkte involveret i - og medejer af - fem nye udviklings- og forretningskoncepter.

Nedenfor har jeg lagt nogle korte oplæg om projekter og idéer som jeg på den ene eller anden måde er involveret i.

God læselyst!

Fortolkning af persondataloven I relation til udlejeres ret til at få adgang til indeklimamålinger

Energirenovering – skal vi nu garantere at regnestykkerne holder? 

IC-Meter - konceptet helt kort

Energy savings - contracts and measurements

IC-​Meter newsletter October 2015

IC-Meter nyhedsbrev September 2015

Fjernvarme uden rør

Dynamisk varmeregnskab - helt kort

Dynamisk varmeregnskab - rapport

Energistyrelsens rapport om Forretningskoncept for udbredelse af varmepumper i Område IV.

Indeklima-målinger – mennesker, bygninger og energi ressourceeffektiv fjerndiagnose

Energirenoveringer til den store guldmedalje

Solar-PV-Meter - avanceret analyseværktøj i "skyen" til at tjekke solcellers ydelse

Solar-PV-Meter-EU-PVSEC-2013 paper

Den digitale varmemester

Elbiler og "virtuelle" ladestandere

Elbilen - et IT-produkt der vil ændre vort syn på persontransport

Smart Grid og samspil med forbrugerne og digitale tjenester i hjemmet

Individuelle varmepumper og fleksibelt elforbrug - hvor ligger indtjeningsmulighederne

Smart Meter, Smart Grid og Smart Homes

Varmebesparelser i eksisterende huse - vision og incitament uden tilskud og tvungen opsparing

Esco til parcelhus - hvordan sikres kundens økonomi

Indeklima og dynamisk varmeregnskab

Nytænkning af energimærkning for bygninger

Få mere ud af de fje​rnaflæste energimålere 

Göran Wilke

gw@exergi.dk

+45 21 20 55 58

exergi.dk

Skype: goran.wilke

LinkedIn

CV

​CVR:
33501528​

EAN:

5790001966195

Se også:

IC-Meter.com
Exergi Partners